laboratoria pomiarowe

Laboratoria pomiarowe PEM w roli edukatora

Rola, jaką pełnią laboratoria pomiarowe

Zarządzanie polami elektromagnetycznymi jest istotne z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. W coraz większym stopniu otaczają nas bowiem różnego rodzaju urządzenia elektryczne. Laboratoria pomiarowe, które badają poziom pola elektromagnetycznego, to specjalistyczne ośrodki. Nie tylko prowadzą badania w tej dziedzinie. Pełnią także funkcje edukacyjne. Przygotowują nowe pokolenia inżynierów do wyzwań przyszłości. Edukują również osoby niezwiązane z tematem, aby obalać krążące w społeczeństwie mity.

Wiedza dla każdego

Edukacja w laboratoriach, które wykonują pomiary PEM, obejmuje szeroki zakres działalności. Przykłada się wagę do podstawowych pojęć związanych z elektromagnetyzmem. Tak, aby nawet laicy mogli zrozumieć szanse i zagrożenia związane z polem elektromagnetycznym. Dla bardziej zaawansowanych odbiorców omawia się zasady bezpieczeństwa. Demonstruje się również zaawansowane techniki pomiarowe i analizy. Na praktykach w laboratorium studenci mają okazję do:

  • Zrozumienia podstaw – przez bezpośrednią pracę z wyposażeniem pomiarowym, uczą się podstawowych zasad fizyki pola elektromagnetycznego. Jest to fundamentem dla dalszej specjalizacji.
  • Praktycznego zastosowania teorii – w szkołach przekazywana jest wiedza teoretyczna. Dopiero laboratorium akredytowane oferuje możliwość przeprowadzenia badań, które w praktyce ilustrują teoretyczne koncepcje. Tym samym pomagają studentom lepiej zrozumieć zachodzące procesy.
  • Rozwoju umiejętności badawczych – praca w laboratorium pozwala na rozwijanie umiejętności analitycznych. Uczy metod badawczych. Są to kompetencje nieocenione w przyszłej karierze naukowej lub inżynieryjnej.
  • Współpracy międzydyscyplinarnej – pomiar pola elektromagnetycznego często wymaga współpracy z innymi dziedzinami. Inżynieria czy medycyna, to tylko niektóre z dziedzin, gdzie ma miejsce oddziaływanie elektromagnetyczne. Laboratoria nieustannie współpracują z różnymi podmiotami świata nauki i przemysłu. Wykonują badania na rzecz tych podmiotów, ale jednocześnie zbierają dane do własnych analiz.

Wymiana wiedzy

Laboratoria pomiarowe są nie tylko miejscem nauki i wykonywania pomiarów. Jest to również platforma wymiany wiedzy i doświadczeń między uczelniami. Korzystają z niej też instytuty badawcze i przemysł. Akredytowane laboratoria często organizują warsztaty i szkolenia Katowice. W ten sposób umożliwiają profesjonalistom aktualizację wiedzy.

Wiedza nie jest jednak zarezerwowana wyłącznie dla profesjonalistów. Laboratoria często zamieszczają na swoich stronach publikacje przygotowane specjalnie dla laików. W ten sposób edukują społeczeństwo, pokazując jak oddziaływanie elektromagnetyczne wpływa na człowieka i środowisko.